A Global-Szinkron Mérnökiroda Kft. fő tevékenységi körei: munka-, tűz-, környezetvédelmi szolgáltatások, katasztrófavédelmi szakterületen ADR/RID/ADN veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadás.

Ügyfeleinknek a jogszabályok által előírt kötelezettségeik teljesítésében, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtése érdekében teljes körű szaktanácsadással állunk rendelkezésükre.

Cégünk tulajdonosai és alkalmazottai felsőfokú képzettségekkel rendelkeznek minden szaktevékenység területén.


2018. május 25-től új adatvédelmi rendelet (GDPR) lép életbe, melynek tükrében IRODÁNK is változtatott az adatvédelmi szabályozásában:

Az új tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően biztosítja, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek és jogi személyek munkavállalóival kapcsolatos valamennyi szolgáltatásának igénybe vétele előtt megismerjék, milyen személyes adataikat kezelik, hogyan történik a személyes adataik kezelése, milyen kötelező adatvédelmi szabályok vonatkoznak jogviszonyukra, milyen adatkezelési gyakorlatot folytatunk, mint szolgáltató, milyen jogok állnak rendelkezésükre jogaik és érdekeik védelme érdekében, adataikat milyen célból és hová továbbíthatják.

A Global-Szinkron Mérnökiroda Kft. minőségpolitikája:

Célunk a folyamatos jogszabályi változásoknak és a növekvő elvárásoknak való megfelelés érdekében szolgáltatásait folyamatos fejleszti, bővíti. Szolgáltatásaink cég specifikusak. Cégünk ügyfélközpontú szemléletének köszönhetően teljes körű szolgáltatást nyújt partnereinknek. 2006. évtől a kisvállalkozások teljes körű számviteli feladatainak ellátását is vállaljuk, mely magában foglalja a könyvelést, a munkaügyi ügyintézést és a bérszámfejtést. 2014. évtől leesés elleni védelemmel is foglalkozunk, mely a magasban történő munkavégzés biztonságossá tételének szem előtt tartásával tervezői, kivitelezői és üzembe helyezési feladatokat foglal magában.

A minőség cégünk számára fontos követelmény, ezért:

 • Minden alvállalkozónktól megköveteljük a magas színvonalú szolgáltatást, mert hisszük, hogy tökéletes szolgáltatás nyújtás csak tökéletes alapokra építhető fel.
 • Minden munkatársunk részére biztosítjuk a hibátlan munkavégzéshez szükséges munkakörnyezetet, mérőeszközöket és infrastruktúrát, a továbbtanulási lehetőséget.
 • Továbbképzéssel, szakmai konferenciákon való részvétellel segítjük kibontakozni munkatársaink tehetségét és tudását.
 • Szolgáltatásainkkal ügyfeleink biztonságos és gazdaságos működését garantáljuk.
 • Reklamáció esetére előre kidolgozott ügyrendünk biztosítja ügyfeleink számára a probléma pártatlan kivizsgálását és megoldását.
 • Minőségügyi rendszerünk működését ciklusosan átvizsgáljuk és folyamatosan tökéletesítjük.
 • Minden munkatársunk elkötelezett a minőségügyi rendszerünk fenntartása és folyamatos fejlesztése érdekében.
 • És nem utolsó sorban cégünk ügyvezetői maximalista szemlélete segíti ügyfeleink érvényesülését.

  Kiemelt szakterületek:

 • munkavédelem (munkabiztonsági szaktevékenységek ellátása)
 • magasban történő munkavégzéshez leesés elleni védelmi rendszer tervezés, kivitelezés, rendszer üzembehelyezés
 • ADR/RID/ADN biztonsági tanácsadás
 • tűzvédelem
 • környezetvédelem
 • vállalkozások könyvelése, munkaügyi ügyintézése, bérszámfejtése