Környezetvédelem

Teljes körű környezetvédelmi ügyintézés keretében az alábbi szolgáltatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére:

 • Éves kötelező nyilvántartások elkészítése
 • A veszélyes hulladék elszállításának lebonyolítása
 • Jelentések, éves adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
 • Kötelező kockázatértékelések, szakhatósági egyeztetések elkészítése, a dokumentációk helyszíni karbantartása
 • Veszélyhelyzet, katasztrófahelyzet, havária kivizsgálása
 • Modernizációs feladatokban szaktanácsadás
 • Környezetvédelmi engedélyek elkészítése (hulladékgazdálkodási engedélyek, havária tervek, levegőtisztasági engedélyek, szennyvíz kibocsátási engedélyek)
 • Alapvető ügyviteli feladatok ellátása

  Adatszolgáltatási és bejelentkezési kötelezettség keretében végrehajtandó feladatok:
  Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszerbe (KAR) bejelentkezés: a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok egyszeri bejelentése, környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ) és környezetvédelmi területi jel (KTJ) igénylése a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Kormány rendelet alapján.

  Levegő-tisztaságvédelmi adatszolgáltatás: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

 • Légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM) a tárgyévet követő év március 31-ig
 • Levegő tisztaságvédelmi adatszolgáltatás (LAL) az adatokban bekövetkezett változás esetén
 • Felszín alatti víz és földtani közeg veszélyeztetéséről terheléséről éves jelentés (FAVI ENG ÉJ)
 • Felszín alatti víz és földtani közeg veszélyeztetéséről terheléséről alap adatlap (FAVI-ENG)
 • Környezethasználati monitoring adatszolgáltatás (FAVI-MIR)

  Hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatás:

  A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján:
  Rendszeres adatszolgáltatásra a hulladék kezelője és az a hulladék termelő kötelezett, ahol a gazdálkodószervezetnél foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 10 főt, vagy az egy telephelyen keletkező hulladékok mennyisége meghaladja veszélyes hulladék 200 kg/év, nem veszélyes hulladék 2000 kg/év nem veszélyes építési és bontási hulladék 5000 kg/év.

  Környezetvédelmi mérések

 • Zajvizsgálatok: munkakörnyezetek, munkahelyek és munkaeszközök zajmérése, zajcsökkentési terv készítése, tanácsadás zajvédő létesítmények kiépítéséhez A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet értelmében a környezetterhelőnek (üzemi vagy szabadidős zajforrások üzemeltetői) a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határértéket kell kérniük, amennyiben a vélelmezett (telekhatártól 100 m), vagy számított hatásterületen
 • védendő épületek, területek vannak, amelyekre a hatóság korábban nem állapított meg határértéket
 • zajkibocsátási határértékkel már rendelkező üzem esetében, ha a már határértékkel védett védendő objektumok üdülőterületen, különleges területen helyezkednek el
 • Légszennyezés vizsgálatok: munkahelyi légszennyezettség meghatározása, helyhez kötött légszennyező pontforrások káros anyag kibocsátásának mérése
 • Vízzel kapcsolatos mérések. technológiákból származó illetve telephelyről távozó szennyvizek vizsgálata, talajvíz figyelő kutakból származó felszín alatti víz vizsgálata
 • Talajvizsgálatok: mintavétel, talaj analitikai vizsgálatok
 • Környezetterhelési díj kiszámítása

  Környezetvédelmi engedélyeztetési dokumentációk összeállítása

 • Telepengedélyezési és kezelési engedélyeztetési dokumentációk összeállítása 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet (a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről) szerinti tevékenységek esetében
 • Hulladékszállítási-, begyűjtési- és kezelési engedélykérelmek elkészítése
 • Üzemi gyűjtőhelyek tervezése, engedélyeztetése
 • Környezeti kockázatértékelés elvégzése
 • Környezetvédelmi engedélyeztetési dokumentációk összeállítása
 • Környezetvédelmi hatástanulmány készítése
 • Kapcsolattartás a környezetvédelmi hatóságokkal

  2014. évi kötelezettségek és határidők

  Hasznos letöltések