A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a jogszabály előírásainak megfelelően a meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan legalább a jogszabályban megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni. Ennek a feladatnak az ellátásához köteles a kijelölt személy részére valamennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni, a szükséges tárgyi és szervezési feltételeket biztosítani. Ennek a kötelezettségének a munkáltató külső szolgáltatás útján is eleget tehet.

Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni milyen feltételeknek kell az adott cégnek megfelelnie - a következőket kell figyelembe venni:
- meg kell keresni az adott cég ágazati tevékenysége alapján, hogy milyen veszélyességi osztályba tartozik
- meg kell állapítani a munkavállalók előző évi átlagos állományi létszáma alapján az alábbi csoportok közül a vállalkozás melyikbe tartozik:
     a) 1-9 munkavállaló között;
     b) 10-49 munkavállaló között;
     c) 50-500 munkavállaló között;
     d) 501-1000 munkavállaló között;
     e) 1000 munkavállaló felett.

A veszélyességi osztály és a munkavállalói létszám alapján történt besorolás után az adott cégnek a következő számú és munkavédelmi szakképesítésű személyt kell foglalkoztatnia a megállapított munkaidőtartamot kitöltő tevékenységre vonatkozóan:

I. veszélyességi osztályban
a) 1 fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti 2 órára,
b) 1 fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi 2 órára,
c) 1 fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,
d) 1 fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
e) 1 fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 600 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.

II. veszélyességi osztályban
a) 1 fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
b)-d) 1 fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi 1 órára [b) esetén] napi 2 órára [c) esetén], illetve teljes munkaidővel [d) esetén],
e) 1 fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.

III. veszélyességi osztályban
a) 1 fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti 1 órára,
b)-d) 1 fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi 1 órára [b)-c) esetén], illetve napi 4 órára [d) esetén],
e) 1 fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.

A munkavédelmi szakember feladatai:

 • a munkavédelmi szempontú előzetes gépvizsgálatok elvégzése
 • az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése - munkagépek, gépi berendezések esetén
 • munkavédelmi oktatások megtartása
 • munkahelyi kockázatértékelés elvégzése
 • munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzése
 • mentési terv készítésében való közreműködés
 • a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
 • az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása
 • a súlyos munkabalesetek kivizsgálása
 • a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok elvégzése

  A jogszabályok megkövetelik minden munkáltatótól az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatai teljesítése érdekében hogy a munkavállalók közül egy vagy több személyt kijelölve a munkahelyi kockázatok elleni védelem és megelőzés érdekében végzett tevékenységet ellássák, ellenőrizzék és ez által biztosítsák a tevékenységhez szükséges személyi, képzettségi, időbeli és tárgyi feltételek teljesülését.