Tűzvédelem

Egyszeri megbízások alapján:

 • A tűzvédelem legfontosabb iratanyagainak kidolgozása
 • Tűzvédelmi szabályzat készítése
 • Tűzvédelmi oktatás (előzetes, ismétlődő, rendkívüli) lebonyolítása, oktatási tematika kidolgozása
 • Tűzriadó terv készítése, gyakoroltatása

  A fent felsorolt szolgáltatásokat átalánydíjas folyamatos teljesítés keretében is vállaljuk!

  Vonatkozó jogszabályok:
  A munkáltatók tűzvédelmi feladatait az alábbi jogszabályok határozzák meg

 • 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 • 54/2014. (XII.05) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
 • 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

  TŰZVÉDELMI OKTATÁS
  A tűzvédelmi szabályok megismertetése és annak dokumentálása, ami kiterjed a munkavállalókra és a gazdálkodó tevékenységet végzővel kapcsolatba kerülőkre (pl. tanulókra, telephelyet látogatókra, bérlőkre) is.
  Letölthető Tűzvédelmi oktatási napló

  TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
  Tűzvédelmi szabályzatot kell készítenie:
  A 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) értelmében, a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, valamint a kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

  TŰZRIADÓ TERV
  30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4. § (1) * A Szabályzat készítésére kötelezett a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni az általa üzemeltetett, bérelt
     a) épületrészre, épületre, ha az
     aa) menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,
     ab) oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,
     ac) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy
     ad) 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,
     b) épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az
     ba) olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
     bb) * 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag - az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva - előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

  A tűzvédelmi előírások be nem tartásnak következményei:

 • Helyszíni bírsággal sújtható a felelős személy (cégvezető, vagy a tűzvédelmi szabályzat szerinti felelős).
 • Szabálysértési feljelentés kezdeményezhető a cégvezető, illetve a felelős szeméy ellen.
 • Tűzvédelmi bírság szabható ki a cég ellen.

  Tűzvédelmi bírság rendelet

  TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁZTATÁS
  A munkáltató azt a munkavállalót, a munkavégzésben résztvevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

  A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet meghatározza, hogy mely munkakörökben lehet csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyt foglalkoztatni. Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki az 1-4. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

  Vállaljuk a tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítést tanfolyam keretében, valamint a tanfolyam elvégzése után a vizsgáztatást a következő munkakörökben:

 • Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 • Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt, 300 kg tömegmennyiséget meghaladó anyagoknak ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználást és tárolását végzők.
 • Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők.

  A jelentkezők számára a hatályos jogszabályok szerint összeállított tananyagot biztosítjuk. A szakvizsga elméleti és - szükség szerint - gyakorlati részből áll.

  A szakvizsga sikeres letételéről tűzvédelmi szakvizsga oklevelet állítunk ki. Az oklevél a kiállításától számított 5 évig érvényes.

  Oktatóink felsőfokú képzettséggel és több éves tapasztalattal rendelkeznek. Vizsgáztatóink szerepelnek a BM OKF honlapján (www.katasztrofavedelem.hu) a regisztrált vizsgáztatók névsorában.

  Letölthető anyagok:
  1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők részére
  2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők részére
  3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők részére

  Az oktatásokat és a vizsgáztatást kollégáink tartják, akik felsőfokú tűzmérnöki végzettséggel rendelkeznek.

  A vonatkozó BM rendelet alapján a tűzvédelmi szakvizsga helyét és idejét 8 nappal a vizsga előtt be kell jelenteni, ezért a konkrét időpontokkal kapcsolatban előzetes egyeztetések szükségesek!

  A szabálytalanságok megállapítása esetén tűzvédelmi bírságot lehet kiszabni, melynek összege - ha a tevékenységet szakvizsga nélkül végzik - az érintett munkavállalók létszáma, valamint a bírság kiszabásakor érvényes havi minimálbér szorzatának megfelelő összeg lehet.